استرس بار

استرس بار

یکی از قطعات تیونینگ خودرو، میل تعادل یا استرس بار می باشد که این میله فلزی انتهای دو سر کمک ها را به هم وصل کرده و ضلع ناقص مربع سیستم تعلیق را کامل می کند که باعث بالا رفتن چسبندگی خودرو و تعادل بیشتر سر پیچ ها می شود.

مشاهده همه 8 نتیجه

X