زه گلگیر، درب و صندوق

زه گلگیر، درب و صندوق

زه اطراف خودرو که شامل زه گلگیر، درب و صندوق می شود از ایجاد خط و خش روی خودرو جلوگیری می کند و ضربه گیر خوبی برای موانع هنگام پارک دور زدن و تصادفات جزئی است.

مشاهده همه 19 نتیجه