کمربند ایمنی رنگی

کمربند ایمنی رنگی

کمربندها اجزای بسیار مهم برای ایمنی خودرو هنگام تصادفات و حوادث می باشند و سرنشینان به بستن کمربند ایمنی باید تشویق و ترغیب شوند. با نصب کمربند ایمنی رنگی این قسمت از خودرو جذابیت بیشتری برای استفاده خواهد داشت.

مشاهده همه 5 نتیجه