آفتابگیر شیشه بغل

آفتابگیر شیشه بغل

آفتابگیر شیشه بغل از تابش مستقیم نور خورشید و ورود اشعه های مضر به داخل کابین جلوگیری می کند و در فصل تابستان موجب کاهش گرما پیش از حد فضای داخل خودرو و اتلاف انرژی هنگام استفاده از کولر می شود.

مشاهده همه 7 نتیجه