خوشبو کننده دریچه کولر Dr.Marcus

خوشبو کننده دریچه کولر Dr.Marcus

فروخته شد توسط: اسپرت رئوفی

  • حجم 10 میلی لیتر
  • ساخت برند دکتر مارکوس لهستان
  • استفاده تخمینی تا 60 روز
  • استفاده راحت روی دریچه کولر انواع خودروها