دوربین دنده عقب زنوتیک دو کاره

دوربین دنده عقب زنوتیک دو کاره

فروخته شد توسط: اسپرت رئوفی

  • قابل نصب روی انواع خودروهای داخلی و خارجی
  • قابلیت نصب بالای پلاک و داخل سپر
  • همراه با مته گردبر و پیچ برای نصب دوربین
  • روشن شدن خودکار هنگام دنده عقب