فلکسیبل صندوق عقب راهنما متحرک

فلکسیبل صندوق عقب راهنما متحرک

فروخته شد توسط: اسپرت رئوفی
(‫14 دیدگاه مشتری)

  • قابل نصب در صندوق عقب تمام خودروها
  • طول فلکسیبل صندوق 120 سانتی متر
  • راهنمای متحرک
  • چراغ ترمز قرمز، چراغ کوچک آبی