پارکابی ژله ای h30 cross

پارکابی ژله ای h30 cross

فروخته شد توسط: اسپرت رئوفی

  • قیمت برای چهار عدد پا رکابی
  • مناسب برای خودرو h30 cross
  • نصب به وسیله چسب روی رکاب
  • جنس منعطف با مواد اولیه با کیفیت